GDPR – Quest in Tour

Osobní údaje

1.  Základní ustanovení

1.1. Správce osobních údajů v souladu s čl. 4 odst. 7 Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 „O ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ (dále jen GDPR), je společnost QuestinTour s.r.o. (dále jen Společnost).

1.2. Kontaktní údaje společnosti:

QuestinTour s.r.o.  

Identifikační číslo: 06135803                                         

Adresa: Česká republika, Praha 9, Vamberská 262, PSČ 199 00.

1.3. Osobní údaje jsou informace, které obsahují příjmení a jméno uživatele (dále jen Klient), údaje o místě bydliště, identifikační údaje na dokladech.

2. Zdroje a kategorie osobních údajů

2.1. Společnost přijímá osobní údaje Klienta, které poskytuje k plnění své objednávky.

2.2. Společnost zpracovává osobní a kontaktní informace Klienta nezbytné pro plnění Smlouvy.

3. Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Důvody pro zpracování osobních údajů:

3.1.1. Plnění Smlouvy mezi Klientem a Společností v souladu s čl. 6 odst. písm. 1 (b) GDPR;

3.1.2. Společnost má zájem poskytovat přímý marketing (zasílání obchodních sdělení a informačních buletinů) v souladu s čl. 6 odst. písm. 1 (e) GDPR;

3.1.3. Souhlas Klienta se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení a informačních buletinů) v souladu s čl. 6 odst. 1 (a) GDPR ve spojení s § 7 č. 2 zákona č. 480/2004 Sb. pro určité informační služby v případě, že neexistuje objednávka zboží nebo služeb.

3.2. Účel zpracování osobních údajů:

3.2.1. plnění objednávky Klienta a výkon jeho práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu se Společností;

3.2.2. osobní údaje (jméno, adresa, kontakt) jsou nezbytné pro úspěšné dokončení objednávky Klienta. Poskytování osobních údajů je povinným požadavkem při uzavírání a plnění Smlouvy;

3.2.3. zasílání obchodních sdělení a provádění průzkumu trhu.

3.3. Společnost samostatně rozhoduje nebo nerozhoduje v souladu s článkem 22 GDPR.

4. Doba uchovávání osobních údajů

4.1. Společnost uchovává osobní údaje:

4.1.1. po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Klientem a Společností a splnění podmínek v souladu s těmito smluvními vztahy. A také do 2 let od data ukončení smluvního vztahu;

4.1.2. do odvolání souhlasu s použitím osobních údajů v marketingovém výzkumu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je musí Společnost vymazat.

5. Příjemci osobních údajů (administrativní subdodavatelé)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

5.1.1. poskytující součinnost při dodávce zboží/ služeb/provádění plateb na základě smlouvy;

5.1.2. poskytující služby pro nepřetržitý provoz stránek;

5.1.3. poskytující marketingové služby.

6. Práva klienta

6.1. V souladu s podmínkami stanovenými v GDPR Klient:

6.1.1. má právo na přístup ke svým osobním údajům v souladu s čl. 15 GDPR;

6.1.2. má právo na opravu osobních údajů v souladu s čl. 16 GDPR nebo omezení jejich používání v souladu s čl. 18 GDPR;

6.1.3. má právo na výmaz osobních údajů v souladu s čl. 17 GDPR;

6.1.4. má právo zakázat použití osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR;

6.1.5. má právo na přenos osobních údajů v souladu s čl. 20 GDPR;

6.1.6. má právo odvolat svůj souhlas s použitím osobních údajů písemně na adresu Společnosti nebo elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti.

6.2. Klient má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na soukromí.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Společnost se zavazuje přijmout veškerá nezbytná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů.

7.2. Společnost přijímá technická opatření k zajištění bezpečnosti a ukládání osobních údajů, zejména hesel, antivirových programů, šifrování, zálohování atd.

7.3. Společnost zaručuje, že k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky pomocí online formuláře Klient potvrzuje, že si přečetl zásady ochrany osobních údajů a plně je přijímá.

8.2. Klient s těmito podmínkami souhlasí tím, že při zadávání objednávky uvede svůj souhlas prostřednictvím online formuláře.

8.3. Společnost má právo tyto podmínky změnit. Pokud se podmínky změní, budou zveřejněny na webových stránkách Společnosti a zaslány na e-mailovou adresu klienta.